.
  Informácie a kontaktné údaje
.
  KONTAKT INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI
.
 

VANYS, akciová spoločnosť
Partizánska cesta 94
974 01 Banská Bystrica
Telefón:
048/414 32 02
0907 089 131
E-mail:
office@vanys.sk
Internet:
www.vanys.sk

AKO NÁS NÁJDETE ?

Zväčši mapu

Hlavný predmet podnikania

 1. činnosť účtovných poradcov
 2. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
 3. vedenie účtovnej evidencie
 4. sprostredkovateľská a obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov mimo riadnej predajne, okrem tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
 5. reprografické práce
 6. prenájom bytových a nebytových priestorov
 7. správa bytového fondu a nehnuteľností
 8. obstarávanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu
 9. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
 10. organizovanie školení, kurzov, prednášok, seminárov a iných vzdelávacích akcií v rozsahu voľných živností
 11. reklamná a propagačná činnosť
 12. inzertná činnosť
 13. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

Predseda predstavenstva: Ing. Veronika Medveďová
Kontakt:
Telefón: 048/414 2637
Mobil: 0905 484 099

 
VANYS a.s., Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: 048/414 32 02, 0907 089 131, office@vanys.sk